De Sage van Le Dahu

Illustraties en ideëen uit: "Le Dahu, Légende Vivante des Montagnes.
Auteur: Patrick Leroy (Editions Du Mont; Annemasse, France)


In de Zwitserse Alpen.

Le Dahu in zijn natuurlijke biotoop. Enige jaren terug was Co een weekje aan het logeren bij zijn gastvrije nicht Ina, die in de Zwitserse Alpen woont.
Een prachtige omgeving bij het meer van Genève waar de streekbewoners laat op de avond nog sfeervolle verhalen kunnen vertellen over mysterieuze bergbewoners.

Op zo'n avond, bij een goed glas wijn uit de Vallais, werd mij een verhaal verteld over een vreemd en zeldzaam creatuur wat daar soms in de bergen wordt gesignaleerd: Le Dahu.
Dit wezen loopt spiraalsgewijs de berg op (of rechtsom; of linksom) tot aan de top; en ook weer in dezelfde richting terug naar beneden. Het voordurend staan op berghellingen heeft bij dit bergdier een evolutie veroorzaakt, zoals Darwin dat ooit bij diersoorten op de Galapagos eilanden constateerde. Deze Dahu is namelijk door eeuwenlang verblijf in de bergen geworden tot een schepsel met een kort en een lang been.

De volgende dag, maar niet eerder dan nadat de geest van de wijn mij had verlaten, heb ik de stoute schoen aangetrokken en de prothese uitgedaan. Om zelf uit te proberen hoe dat gaat..... en het werkt. Je moet alleen wel meteen met je neus in de juiste richting gaan staan. Sta je verkeerd om, dan lazer je naar beneden!


Nickname.

Daaruit blijkt dus logischerwijze, dat er twee verschillende uitvoeringen zijn: linkse en rechtse Dahu's.
Verder vertelde men mij dat Le Dahu tijdens donkere nachten ook nog alleen lopende maagden vangt om de onfortuinlijke dames daarna ten eigen gerieve te gebruiken.
Dat laatste uitproberen zal voor mij moeilijker worden. Mijn vrouw zal tegen dit gebruik in elk geval ernstig bezwaar maken.
Op mijn zoektocht naar een unieke identiteit voor mijn web-contacten zag ik hierin een prachtige parallel met mijn uiterlijk: een kort en een lang been. En ziedaar, de Nickname voor Co Appelman was gevonden: Co Le Dahu!


Jacht op de Dahu.

Twee Dahu's bij een dramatische ontmoeting.Le Dahu lijkt het meest op een berggeit, met aan de ene zijde twee korte en aan de andere zijde twee lange poten. Slechts sporadisch wordt een Dahu in het wild gespot, ze zijn bijzonder schuw.
Bij intensieve naspeuringen op historische prenten zijn afbeeldingen van Dahu's uit diverse perioden aangetroffen. Er zijn zelfs afbeeldingen bekend van Dahu's op fresco's die stammen uit de Romeinse tijd!

Als een kruising tussen beide soorten verkeerd uitvalt kunnen er of kortbenige, of langbenige Dahu's ontstaan. Aan de andere kant is het zeer ongeloofwaardig dat een linkse en een rechtse Dahu zich zouden kunnen voortplanten zonder bij de eerste pogingen hiertoe meteen al van de berghelling te rollen!
In anekdotes wordt beschreven hoe een linkse en rechtse Dahu elkaar frontaal tegenkomen op een berghelling met fatale gevolgen: niet bij machte om elkaar te passeren, of om zich te kunnen omdraaien leidt zo'n dramatische ontmoeting onherroepelijk tot de hongerdood van één van beide Dahu's.
Dahu te zien op oude prent. Zeer sporadisch worden de schuwe Dahu's in dorpen of steden gesignaleerd. Ze verplaatsen zich dan met twee poten op het trottoir en twee poten op de weg, om zodoende toch recht te kunnen lopen.

De jacht op een Dahu gaat als volgt: De jager stelt zich op achter de Dahu, een assistent bevindt zich bergafwaarts en houdt een jute zak gereed. De jager fluit op een onverwacht moment hard op de vingers. Van schrik zal de Dahu zich in een reflex omdraaien om de onverwachte bedreiging het hoofd te kunnen bieden.
In deze positie staat de Dahu zeer wankel op de berghelling met de korte poten vrij in de lucht en zal meteen naar beneden rollen. De daar opgestelde helper staat met opengehouden zak klaar om de Dahu op te vangen en ziedaar: De Dahu is verschalkt!
Meer verhalen over Le Dahu kun je lezen in de boeken "Le Dahu, Légende Vivante des Montagnes" deel I en II van auteur en illustrator Patrick Leroy (Editions Du Mont; Annemasse, France; ISBN 2-9508216-4-2)